Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Některé padělky mohou sloužit dobré věci


  padelek

  Některé padělky mohou posloužit dobré věci

   

  V souladu se zákonem o České obchodní inspekci jsou výrobky nebo zboží, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto o propadnutí a určeno, že jsou využitelné k humanitárním účelům bezplatně poskytovány institucím a organizacím, které se zabývají sociální a zdravotní péčí.

   

  Plzeňský a Karlovarský inspektorát České obchodní inspekce předal jím zabavené padělky k využití na humanitární účely. Jednalo se o 1 506 kusů výrobků, především oděvů, obuvi, batohů, kabelek, ale i hraček, které zamíří do dětských domovů v Místě a Mašťově a do výchovných ústavů v Mašťově a Buškovicích. Část výrobků putovala také do Nové Paky k organizaci zabývající se pomocí lidem s hendikepem. Jednalo se o padělky výrobků, které byly zajištěny při kontrolách zejména v loňském roce a na počátku roku letošního na západočeských tržnicích například na Svaté Kateřině, Folmavě, v Aši či na Svatém Kříži u Chebu.

   

  Podmínkou předání těchto zajištěných výrobků pro využití v oblasti sociální péče, zdravotnictví, školství či pro jiné humanitární účely je odstranění chráněných označení a prvků tj. zejména nápisů či log firem jako Adidas, Nike, Puma a dalších. Odstranění těchto prvků provádějí na své náklady přebírající organizace a před vlastním předáním k užívání je Českou obchodní inspekcí toto odstranění komisionálně zkontrolováno.

   

  Počty předaných kusů:

  • Nová Paka, Život bez bariér: 621 kusů
  • Dětský domov Mašťov: 318 kusů
  • Dětský domov a výchovný ústav Místo: 310 kusů
  • Výchovný ústav Buškovice: 257 kusů

   

  Bohužel u většiny zajištěných výrobků tato chráněná označení odstranit nelze, neboť jsou na výrobku vylisována, natištěna či jinak umístěna tak, že jejich odstraněním by se výrobek zcela zničil. Takové výrobky, stejně tak jako například CD a DVD nosiče či hodinky a elektronika končí v drtičce.

   

   

  -----------------------

  padelek2

   

  ČOI zajistila padělky za 24 milionů korun

   

  Kontroly, jejichž cílem je zajistit padělky nejrůznějšího spotřebního zboží, nabízené spotřebitelům na českém trhu, pokračovaly také ve 3. čtvrtletí roku 2019. V jeho průběhu zajistili inspektoři 10 666 kusů výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, tedy v necelých 16% z 312 kontrol.

  Jedná se o padělky vyčíslené v cenách originálů ve výši 24 114 613 korun. Celkem bylo ve 3. čtvrtletí pravomocně uloženo 281 pokut v hodnotě 4 568 500 Kč

   

   

  V období od 1. 7. do 30. 9. 2019 zkontrolovali inspektoři ČOI celkem 312 provozoven a prodejních míst, kde ověřovali, zda prodávající nabídkou, prodejem, či skladováním výrobků neporušují obecně závazné předpisy dozorované ČOI, resp. některá práva duševního vlastnictví, tj. zda neporušují zákaz nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněně užívat označení chráněné podle zvláštního právního předpisu.

   

   

  Kontroly padělky – 3. čtvrtletí 2019
  Inspektorát počet kontrol se zjištěním procentuální vyjádření
  celkem § 8 celkem § 8
  Středočeský a Hl. město Praha 16 11 8 68,8 50,0
  Jihočeský a Vysočina 22 18 1 81,8 4,6
  Plzeňský a Karlovarský 139 101 15 72,7 10,8
  Ústecký a Liberecký 88 63 13 71,6 14,8
  Královéhradecký a Pardubický 21 19 4 90,5 19,1
  Jihomoravský a Zlínský 6 5 1 83,3 16,7
  Olomoucký a Moravskoslezský 20 17 6 85,0 30,0
  Celkem 312 234 48 75,00 15,4

   

   

  Z celkového počtu 312 provedených kontrol zjistili inspektoři porušení obecně závazných právních předpisů v 234 případech (75 %). Z tohoto počtu u 48 kontrol bylo zaznamenáno porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což   je 15,38 %.

   

  Při sedmi kontrolách spolupracovala Česká obchodní inspekce s dalšími orgány státní správy a to s Policií České republiky a v jednom případě s příslušným živnostenským úřadem.

   

  Zajištěné výrobky a jejich struktura

  V průběhu kontrol zaměřených na padělky bylo zajištěno a uloženo mimo dosah kontrolovaných osob celkem 10 666 ks výrobků, v hodnotě vyčíslené v cenách originálu na 24 114 613 Kč. Zajištěné výrobky byly v souladu s ustanovením zákona o České obchodní inspekci uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Padělky, u nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí anebo zabrání, budou následně zničeny, případně využity k humanitárním účelům.

  Graf č. 2: Podíl jednotlivých sortimentních skupin a počet zajištěných výrobků v kusech

   

   

  Následující graf znázorňuje podíl vybraných ochranných známek na celkovém objemu zajištěných výrobků. Ochranné známky, které výčet neobsahuje, se vyskytovaly v nižším počtu výrobků než 250 ks:

  Graf č. 3: Podíl vybraných ochranných známek z celkového objemu zajištěných výrobků v kusech

   

   

   

   

   

  Uložená opatření a sankce

  Na základě zjištěných porušení právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo celkem od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 celkem 281 pokut v hodnotě 4 568 500 Kč. Tyto pokuty zahrnují i pokuty za další porušení obecně závazných právních předpisů, která byla v rámci kontrol ve 3. čtvrtletí zjištěna.

   

  Závěr

  Kontroly zaměřené na dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele při nabídce, prodeji a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, jsou prováděny na základě podání majitelů práv duševního vlastnictví, s využitím vlastních poznatků a také na základě spotřebitelských podání. Ve 3. čtvrtletí roku 2019 bylo celkem provedeno 312 kontrol. Porušení práv duševního vlastnictví bylo zjištěno ve 48 případech, tj. 15,38 % z celkového počtu provedených kontrol.

   

  Oproti minulému čtvrtletí tak došlo k mírnému poklesu procentního podílu kontrol s porušením i množství kusů zajištěných padělků.

   

  Největší oblastí výskytu výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví jsou regiony na hranicích s Německem a Rakouskem, kde stále fungují tržiště se stánky. V Praze se po uzavření Holešovické tržnice přesunul prodej a nabízení těchto výrobků na tzv. „bleší trhy“ ve Vysočanech, ulice U Elektry, které probíhají vždy v sobotu, neděli a o svátcích.

   

  Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u oděvů a textilních výrobků. Klesá počet zabavených audio výrobků. Tento sortiment (např. CD nosiče) téměř mizí z trhu. U zajištěných výrobků byl nejvyšší objem u ochranných známek Adidas a Nike.

   

  Četnost nálezu výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví na trhu je přesto vysoké, a proto budou kontroly zaměřené na padělky mít své místo i v kontrolních plánech ČOI na rok 2020.

  -tz coi-

   

  Sdílet