iSusice.eu |  Ckyne.eu |  iPrachatice.eu |  Stozec.eu |  Vimperk.eu |  Volary.eu |  Zdikov.eu Kamery HumlNET |  Kamery ČHMÚ
 • VOLBY : Poděkování

   

  Poděkování

   

   

         V posledních dnech se stala z webu vimperk.eu, který spravuje a vlastní pan MUDr. Marek Matoušek, jediná platforma všech kandidujících stran, která zveřejňuje nezávisle a nestranně názory všech kandidujících stran ve Vimperku. Umím si živě představit, jak náročné bylo včas uveřejňovat články jednotlivých politických stan, hnutí a uskupení.

   

        Tento web jsem já osobně využíval pro uveřejňování svých článků po celé volební období tj. v letech 2018 – 2022. Důvod, proč jsem zvolil tento způsob prezentace svých názorů byl, že můj první a zároveň i poslední článek zaslaný do Vimperských novin, který kritizoval současné vedení města, nebyl zveřejněn a skončil někde v archivu těchto novin.

   

        Naše politické hnutí JIHOČEŠI 2012 na tomto webu prezentovalo část svého volebního programu pro nadcházející volební období. S plným zněním programu v tištěné podobě společně s Plánem pomoci se mohou občané seznámit v současné době, kdy jsou roznášeny přímo do schránek po celém Vimperku a okolních osadách v počtu cca 3 000 kusů.

   

        Vytyčili jsme si ty nejpalčivější problémy, které léta trápí převážnou část občanů Vimperka a jsme připraveni je reálně splnit. Jsme dále připraveni pomáhat občanům Vimperka v rozsahu, který je uveden v Plánu pomoci občanům. V nadcházejícím období je prioritní vzájemná soudržnost, podpora a zejména pomoc těm nejpotřebnějším jako jsou osaměle žijící důchodci, nebo matky samoživitelky, anebo invalidní důchodci.

   

         Chci poděkovat všem kandidujícím stranám za slušný přístup k volební kampani a přeji jim i přízeň voličů. Dále bych chtěl občany Vimperka poprosit o zodpovědný přístup k volbám, jejichž výsledek určí směřování města na další čtyři roky.

   

  Ale zejména,

   

         pane doktore Marku Matoušku, chci Vám tímto veřejně poděkovat, že jste mi dlouhodobě umožnil prezentovat mé názory a kritiky současného vedení a to i přesto, že Vám osobně z toho vyplynuly nemalé problémy. Současně bych chtěl poděkovat za korektnost, kterou jste zachoval během předvolební kampaně. V neposlední řadě bych chtěl také poděkovat slečně Ing. Jitce Řezankové, která webové stránky vimperk.eu moderuje.

   

   

  S přáním šťastné ruky při volbách

   

  Ing. Milan Pešek

  kandidát za hnutí JIHOČEŠI 2012 

   

   


  (Pozn. : Redakce zpravodajství není zainteresovaná s žádným kandidujícím politickým hnutím.)


   

  Sdílet