Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Olšina, ráj na zemi?


  Ráj na zemi?

  Za slunného počasí, kdy fouká vlahý šumavský vítr, kdy slyšíte šum stromů a jemné šplouchání vody na hrázi rybníku a vy se zde procházíte, může se vám zdát, že jste se ocitli v ráji.

  Je to magické místo, které na vás působí nejen ve dne, ale i noční obloha rozjasněná tisícem hvězd a měsíčním svitem má své kouzlo, na které jen tak nezapomenete.

   

  Olšina a Olšina?

  Obojí v tomto místě existuje. Olšina – obec a Olšina – rybník.

  Olšina je malebná vesnička u rybníku Olšina a spolu s rybníkem leží v nadmořské výšce 732 m. Katastrálně patří pod Polnou u Českého Krumlova a leží na hranici Vojenského výcvikového prostoru Boletice.

  Dostanete se sem po cyklostezce a červené turistické značce nebo vlakem, zastávka Hodňov, na trase Volary – České Budějovice.

  Nejstarší písemná zmínka o Olšině pochází z roku 1332, kdy se píše o jistém koželuhovi Wenhartu de Ols, který se vzdává svého dědictví v Horní Plané. Podepsán je rychtář Konrad a 12 radních.

  Ve starých urbářích je v letech 1445 - 1574 vesnice uváděna pod jménem „Olssina“, v daňovém svitku z roku 1653 „Longe Bruck“. Vesnice dostala zřejmě název podle dlouhé hráze rybníku „Langenbruck“, přeloženo do češtiny „Dlouhé Mosty“. Od r. 1918 se ale v češtině uvádí název „Olšina“.

  Ve starých kronikách se také píše o rozčlenění obce na skupiny domků, a tak i takováto malá obec měla např. své „Předměstí“ („Vorstadt“) nebo „Okraj“ („Krejzl“). K Olšině patřila i 1,5 km vzdálená osada Myslivecké údolí (Jägerthal). Obec Olšina měla svou hasičskou zbrojnici, kapli a mlýn. V Olšině bylo 5 selských dvorů, kde některé selské rody žily po mužské linii přes 200 let, nejznámější z nich je rodina Stini, která zde žije od r. 1556.

   

  Rybník Olšina

  Rybník Olšina byl pravděpodobně založen r. 1370 zlatokorunskými cisterciáky a je tak nejstarším a nejvýše položeným chovným rybníkem v Čechách.

  Založení rybníku spadá do doby, kdy kolonizace této krajiny dosáhla svého vrcholu, klášter byl již natolik konsolidován, že se „Rýnští mniši“ (jak Češi cisterciáky nazývali) snažili využít prebendy dané Přemyslem Otakarem II. a svoje hospodářské zájmy posunovali stále dále do lesů a hor. Areál rybníku se rozkládal na rozloze 132,6 ha a vlastní vodní plocha podle historických pramenů byla 120 ha. Dnes má rybník rozlohu vodní plochy 106 ha.

  Hráz rybníku je sypaná, vysoká 6,40 m a dlouhá 400 m. Stavba byla dokončena v letech 1380 – 1390. Okolo r. 1790 došlo k protržení hráze za budovou historické bašty a je vidět dodnes. Voda strhávala domy a vzala si mnoho lidských životů. Na tehdejší dobu to byla velká katastrofa, která způsobila záplavovou vlnu, která prý byla znát i v Praze. Rybník byl tehdy nazýván „vrahem až k Praze“.

   

  Rybářská bašta na Olšině – stálá expozice

  Pod pojmem „Rybářská bašta“ zde nenajdete žádnou restauraci, ani jiný provoz zaměřen na občerstvení, ale najdete zde takové menší muzeum, které je svou expozicí zaměřeno na historii a život obce Olšina a samozřejmě i na rybník a rybářství. Výstava je určena pro širokou veřejnost, hlavně pro rodiny s dětmi.

  Samotný objekt historické bašty je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

  Rybářská bašta byla pravděpodobně postavena v první polovině 15. století na původní hrázi nově vzniklého rybníku Olšina. Zpočátku byla i s rybníkem majetkem cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna, ale v 15. století došlo k převodu tohoto majetku na Rožmberky. V r. 1622 přechází krumlovské panství na Jana Oldřicha z Eggenbergu a v r. 1719 přechází majetek na rod Schwarzenbergů. Vznik objektu v dnešní podobě lze datovat pravděpodobně do období 18. století. Objekt historické bašty, který je zajímavě situován v prostoru hráze rybníku Olšina, významně zhodnocuje okolní prostředí a představuje důležitý krajinotvorný a urbanistický prvek. Souvisí s dějinami rybníkářství a v jihočeském regionu se jedná o jedinečný objekt, který vykazuje vysoký stupeň autenticity.

   

  I okolí je zajímavé

  Olšina není jen rybník a vlastní obec, ale je i místem, kde najdete možnost rekreace v „Rekreačním zařízení Olšina“.


  Je místem, kde v okolí najdete bohaté zastoupení různých druhů rostlin, ať už se jedná o běžně se vyskytující druhy, ale i o chráněné druhy rostlin, jako je kosatec sibiřský
  (Iris sibirica), hořeček časný český (Gentianella praecox subsp. Bohemika), popelivka sibiřská (Ligularia sibirica), různé druhy ostřic, jsou zde cenné vlhké bezkolencové louky, kde se vedle sebe vyskytují suchomilné i vlhkomilné druhy trav a ostřic a rozmanité druhy dvouděložných rostlin, včetně ohrožených druhů.

  Olšina je i místem, kde se počítá s vyhlášením „Národní přírodní památky Olšina“.

  Olšina je prostě místem, jak by asi mohl vypadat „ráj na zemi“.

   

   

   

   

   

  text a foto: Flíčková Helena

  Sdílet